شرکت سابیر بین‌الملل بعنوان یکی از شرکت‌های فعال در زمینه پروژه‌های عمرانی اصول زیر را بعنوان خط مشی كیفی ایمنی و زیست محیطی خود در نظر گرفته است:
1- رعایت کلیه قوانین ملی و الزامات تعیین شده از جانب کارفرمایان و مراجع قانونی مانند اداره استاندارد، سازمان محیط زیست و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.
2- کاهش مستمر ریسک‌های ایمنی و زیست محیطی با استفاده از مکانیزم‌های شناخته شده و برقراری روش‌های اجرائی و عادات توجه به ایمنی و بهداشت.
3- فراهم نمودن تسهیلات و تجهیزات بر اساس اصول مهندسی و حفظ و نگهداری آن‌ها در شرایط ایمن.
4- صراحت در بیان مشکلات و مسائل و مشارکت در طرح موضوعات ایمنی و بهداشت.
5- فراهم نمودن دوره‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی ایمنی و زیست محیطی در کلیه سطوح سازمانی.
6- کاهش ضایعات و صرفه‌جوئی در مصرف مواد و انرژی.
7- اطلاع‌رسانی به کلیه طرف‌های ذینفع با استفاده از رسانه‌های جمعی مرتبط با كارفرمایان و اصناف مرتبط.
8- دستیابی به حداكثر رضایت كارفرما از طریق تحویل به موقع خدمات توافق شده.
9- رعایت كلیه اصول فنی با رعایت لیسانس شركت‌های معتبر جهانی.
10- ارتقا دانش فنی و سیستم پرسنل از طریق استقرار فرآیند آموزش.
11- به حداكثر رساندن كارائی و اثر بخشی از طریق استقرار رویكرد فرآیند‌گرائی و محاسبه و بهبود مداوم شاخص‌های تعریف شده در فرآیندها.
جهت استقرار هر چه بهتر سیستم مدیریت كیفیت استانداردهای ISO9001:2015 , ISO/TS29001:2010 , 2015:ISO14001 2018:ISO45001 به عنوان راهنما مدنظركلیه پرسنل سازمان قرار گرفته‌اند.
خط مشی کیفیت به عنوان یک مدرک زنده و جاری در سازمان شناخته می‌شود و در جلسات بازنگری مدیریت مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا از کفایت آن اطمینان حاصل شود.