شرکت سابیر بین الملل

آدرس: استان تهران – تهران – سه راه سریع السیر همت – جنوبی پارک ونک – انتهای خیابان داوری اردکانی – نبش کوچه 66 غربی – پلاک 24
تلفن : (9821) 88212707 – 88212708 – 88622355
تلفن: (9821) 88212709
ایمیل: info@sabirinternational.com – info@sabir-intl.com

زیرمجموعه های شرکت بین المللی سابیر

شرکت عمران آسگون
تهران – تندرو همت – جنوب پارک ونک – انتهای خیابان گلستان – نبش کوچه 66 غربی – پلاک 24
تلفن :  88212707 – 88212708(9821+)
فکس :  88212709(9821+)

شرکت صابر آفریقا
آدرس: الجزایر.الجزایر – دلی براهیم،دار الدونیا،ویلا شماره 3،   هاوچ زویی،
تلفن :  23 308 039 – 44(213+)

 

 

شرکت بین المللی مهندسی و توسعه تجهیزات سابیر
آدرس: تهران، بزرگراه همت، پارک ونک جنوبی، پارک ونک جنوبی، ساختمان اداری گلستان، طبقه هفتم، پلاک 14
تلفن: 88212707 – 88212708(9821+) 
فکس : 88619032 (9821+) 
info@sabirint.com

شرکت سابیر العالمیه
آدرس: قطر-دوحه الدفنا، برج النصرواحد 903. 
تلفن:  44607080(974+) 
فکس :  44129406(974+) 
info@qsabir.com

 

شرکت پارت دانش
تهران – تندرو همت – جنوب پارک ونک – انتهای خیابان گلستان – نبش کوچه 66 غربی – پلاک 24
تلفن: 09124150965
سایت: https://pd.sabir-intl.com