احداث تونل انتقال آب در الجزایر

– احداث تونل انتقال آب در الجزایر
– نوسازی و تعمیر و نگهداری ماشین حفاری تونل دی ان 2800 و تجهیزات کمکی مانند واگن‌ها و تخلیه‌کننده‌ها