شرکت سابیر بین الملل یکی از بزرگترین و معتبرترین پیمانکاران در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور می باشد که با هدف اجرای پروژه های برون مرزی تاسیس گردیده و تاکنون تعداد قابل توجهی پروژه در کشور های ازبکستان، تاجیکستان، سوریه، ارمنستان، گینه استوایی، الجزایر و نیز داخل کشور اجرا نموده و یا در دست اجرا دارد.
این شرکت به مدد برخورداری از مدیریتی باتجربه و کارآمد و با بکارگیری نیروهای متخصص
و مجرب و بهره گیری از ناوگان بزرگ ماشین آلات سنگین به گونه ای پروژه های خود را مدیریت و راهبری نموده که باعث رضایت کارفرمایان و افتخار میهن در عرصه های بین المللی شده است.