تصفیه خانه آب شماره ٢ کرج
   
باسازی سدهای آپاران و خلاور ارمنستان
   
کارهای ژئوتکنیک سد و نیروگاه جیپلو در کشور گینه استوایی
   
احداث تونلهای بزرگراه انزاب در کشور تاجیکستان
   
تونل کانال آبرسانی به اراضی جنوبی حلب
   
احداث پل رودخانه زرجوب رشت
   
اجرای کانال بتونی کابل برق رسانی به پتروشیمی کاویان و مروارید عسلویه
   
اجرای راه دسترسی، کالورت و کمپ مسکونی سد تنظیمی مجن
   
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب گلشهر مهر شهر کرج
   
احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی لیا
   
اجرای گودبرداری و ایمن سازی و حفاظت از دیواره خاکی پروژه مسکونی، اداری و تجاری ائل گلی تبریز
   
اجرای خط انتقال آب در منطقه قراقالپاستان کشور ازبکستان (پروژه ٧٠D)
   
ساخت انبارهای روباز بندر کاوه قشم
   
طراحی، تدارکات، ساخت، نصب، اجرا، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه آب گرمسار
   
تأمین آب آشامیدنی شهرهای نوکوس ، بیرونی و تورتکول جمهوری ازبکستان (پروژه ۴٠d)
   
طراحی و اجرای تونل ،شفت ورودی، شفت پشتیبان و ایستگاه B٣خط ٣ متروی تهران با دستگاه TBMبه صورت EPC