صبح دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ , علیرضا زاکانی شهردار تهران, سجاد محمدعلی نژاد مشاور و مدیرکل حوزه […]

صبح دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ , علیرضا زاکانی شهردار تهران, سجاد محمدعلی نژاد مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تهران , سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران , از محوطه کارگاهی ایستگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در خط ۶ مترو بازدید کردند.